Literatura

 

Bašovský, Oliver – Mládek, Jozef: Geografía obyvatelstva a sídiel. Bratislava 1989.

Český statistický úřad: Pohyb obyvatelstva v Českých zemích 1785 – 2005. www.czso.cz

Český statistický úřad: Obyvatelstvo českých zemí 1754 – 1918 (díly I a II). Praha 1978. 

Daniels, Peter - Bradshaw, Michael – Shaw, Denis – Sidaway, James: Human Geography. Issues for the 21st Century. London 2001.

Dřímal, Jaroslav – Peša, Václav: Dějiny města Brna (díly I a II). Brno 1969.

Fialová, Ludmila – Horská, Pavla – Kučera, Milan – Maur, Eduard: Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha 1998

Federální statistický úřad: Demografická příručka. Praha 1982.

Fontana, Josep: Evropa před zrcadlem. Praha 2001.

Goody, Jack: Proměny rodiny v evropské historii. Praha 2006.

Haggett, Peter: Geography. A Global Synthesis. London 2001.

Hampl, Martin: geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha 2005.

Hof, Ulrich Im: Evropa a osvícenství. Praha 2001.

Hoffman, František: České město ve středověku. Praha 1992.

Horská, Pavla – Kučera, Milan – Maur, Eduard – Stloukal Milan: Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha 1990.

Horská, Pavla – Maur, Eduard – Musil Jiří. Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha 2002.

Janák, Jan: Hospodářský rozmach Moravy 1740 – 1918. Brno 1999.

Kalibová, Květa – Pavlík, Zdeněk – Vodáková, Alena: Demografie (nejen) pro demografy. Praha 1998.

Kárníková, Ludmila: Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754 – 1914. Praha 1965.

Klíma, Arnošt: Manufakturní období v Čechách. Praha 1955.

Livi Bacci, Massimo: Populace v evropské historii. Praha 2003.

Magocsi, Paul Robert: Historical atlas of East Central Europe. Washington D.C. 1995.

Malthus, Thomas Robert: Esej o principu populace. Brno 2002.

Martin, Linda G. – Preston, Samuel H.: Demography of aging. Washington D.C. 1994.

Maurois, André: Dějiny Anglie. Praha 1993.

Norton, William: Human Geography. Toronto 2004

Pavlík, Zdeněk – Rychtaříková, Jitka – Alena Šubrtová: Základy demografie. Praha 1986.

Perry, Marvin: Western civilisation: ideas, politics and society. Volume II. From the 1600. Boston 1989. 

Purš, Jaroslav: Průmyslová revoluce. Vývoj pojmu a koncepce. Praha 1973.

Rabušic, Ladislav: Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě. Praha 2001

Votrubec, Libor: Lidská sídla, jejich typy a rozmístění ve světě. Praha 1980.

Zwettler, Otto: Historická geografie světa I. Brno 1992.

Retrospektivní lexikon měst.

http://esa.un.org

http://www.census.gov

 

Použité časopisecké články

Bourguignon, François, Morrison, Christian: Inequality among world citizens: 1820 – 1992. In: American Economic Revue, ročník 92, číslo 4.

Caldwell, John C.: Demographic Theory. A Long View. In: Population and Development Review, ročník 30, číslo 2.

Cleland, John G.: Mortality – fertility relationship. In: Demeny, Paul – McNicoll, Geoffrey (eds.):  Encyclopedia of Population. New York 2003.

Coale, Ansley J.: Age of Entry into Marriage and the Date of the Initiation of Voluntary Birth Control. Demography, ročník 29, číslo 3.

Fialová, Ludmila – Pavlík, Zdeněk – Vereš, Pavel: Fertility decline in Czechoslovakia During the Last Two Centuries. In: Population Studies, ročník 44, číslo 1.

Galor, Oded a Weil, David N.: Population, Technology and Growth: From Malthusian Stagnation to the Demographic Transition and Beyond. In: The American Economic Revue, ročník 90, číslo 4

Goldewijk, Kees Klein: Three Centuries of Global Population Growth: A Spatial Referenced Population (Density) Database for 1700 – 2000. In: Population and Enviroment, ročník 26, číslo 4

Good, David F.: Uneven Development in the Nineteeth Century: A Comparison of the Habsburg Empire and United States. In: The Journal of Economic History, ročník 46, číslo 1.

Guest, Avery M., Almgren, Gunnar: Demographic transition. In: Demeny, Paul – McNicoll, Geoffrey (eds.):  Encyclopedia of Population. New York, 2003.

Guinnane, Timothy W – Okun, Barbara S., Trussell, James.: What Do We Know About the Timing of Fertility in Europe? In: Demography, ročník 31, číslo 1.  

Hirschman, Charles: Socioeconomic determinants of fertility transition. In: Demeny, Paul – McNicoll, Geoffrey (eds.):  Encyclopedia of Population. New York, 2003.

Hirschman, Charles: Why Fertility Changes. In: Annual Revue of  Sociology, ročník 20.

Hajnal John: Age At Marriage and Propotrion Marrying. In: Population Studies, ročník 7, číslo 2.

Hirschman, Charles: Comment: Globalisation and Theories of Fertility Decline. In: Population and Development Review, č.27.

Huck, Paul: Infant Mortality and the Standard of Living During the British Industrial Revolution. The Journal of Economic History, ročník 53, číslo 2.

Koyre, Alexandre: Condorcet. In: Journal of the History od Ideas, ročník 9, číslo 2.

Keyfitz, Nathan: How Many People Lived on the Earth? In: Demography, ročník 3, číslo 2.

Klasen, Stephan: Marriage, Bargaining, and Intrahousehold Resource Allocation: Excess Female Mortality among Adults during Early German Development, 1740 – 1860. In: The Journal of Economic History, ročník 58, číslo 2.

Landry, Adolphe: Adolphe Landry on the Demographic Revolution. In: Population and Development Review. Ročník 13, číslo 4.

Petersen, William: A General Typology of Migration. In: American Sociological Review, ročník 23,číslo 3.

Robine, Jean-Marie: Epidemiological transition. In: Demeny, Paul – McNicoll, Geoffrey (eds.):  Encyclopedia of Population. New York, 2003.

Rosental, Paul André – Mandelbaum, Jonothan: The Novelty of an Old Genre: Louis Henry and the Founding of Historical Demography. In: Population, ročník 58, číslo 1.

Salomon, Joshua A. – Murray, Christopher J.L.: The Epidemic Transition Revisited: Compositional Models for Causes of Death by Age and Sex. In: Population and Development Review, ročník 28, číslo 2.  

Sklar, June L.: The Role of Marriage Behaviour in the Demographic Transition: The Case of Eastern Europe Around 1900. In: Population Studies, ročník 28, číslo 2.

Thompson, Warren: Population. In: American Journal of Sociology. Ročník 34, číslo 6.

United Nations Population Division: World Population Prospects. The 2004 Revision. New York, 2005.

U.S. Census Bureau: Historical Estimates of World Population. 

Van de Kaa, Dirk J.: Anchored Narratives. The Story and Findings of Half a Century of Research into the Determinants of Family. In: Population Studies, číslo 50.

Weir, David R.: Fertility Transition in Rural France. In: The Journal od Economic History, ročník 44, číslo 2.

Williams, Naomi; Galley, Chris: Urban – rural Differentials in Infant Mortality in Victorian England. In: Population Studies, ročník 49, číslo 3.

Winch, Donald: Thomas Robert Malthus. In: Demeny, Paul – McNicoll, Geoffrey (eds.):  Encyclopedia of Population. New York, 2003.