Závěr

Celkový ráz procesu přírůstku obyvatel během demografické tranzice má tedy při grafické vizualizaci tvar S-křivky. Ta začíná na relativně stabilních, nízkých hodnotách (1.fáze). Ty se pak v jistém bodě (počátek druhé fáze demografického přechodu) začnou stále strměji zvedat, až dosáhnou maximálních hodnot přírůstku (pomezí 2. a 3.fáze tranzice). Na závěr se vývoj S-křivky opět zklidní na vysokých, avšak stálých hodnotách. 

Demografický přechod je procesem, který přenesl obyvatelstvo Evropy z novověku do (post)modernity a má podobně nezastupitelné místo, jako průmyslová revoluce. Bez něj bychom umírali mladí, viděli umírat svoje děti, naučili se žít se smrtí jako s všudypřítomným faktorem. Demografický přechod usnadnil osidlování nových kontinentů, nárůst počtu obyvatel nasytil zdánlivě nenasytnou spirálu ekonomiky hledající pracovní síly.

Demografický přechod bude naše životy ovlivňovat také v budoucnu. Na stav populace světa shlížíme v roce 2007, kdy celkový stav světového obyvatelstva přesáhl 6,5 miliardy. Celkový úhrn české, ale i celoevropské populace se postupně snižuje jako důsledek tzv. druhého demografického přechodu. Jelikož četné rozvojové země dosud neprošly všemi stadii tranzice, čeká nás v nejbližších letech pokračování populačního boomu chudších států, které početně čím dál více převyšují Evropu se stagnující porodností[1]. Rozrůstání těchto populací může vést ke kulturním, ale rovněž mocenským změnám na globální úrovni. A možná časem dojde i na naplnění chmurných vizí Thomase Roberta Malthuse a lidstvo začne bojovat o zbývající zdroje. Nechme se překvapit.

Každopádně se domnívám, že studium lidské populace a jejich činů bez přihlédnutí k demografické situaci daného území je prakticky nemožné. Proto doufám, že toto stručné představení demografického přechodu v Evropě čtenáři poskytne možnost pochopit základní vzkazy, které tak dramaticky proměnily starý kontinent i celý svět v posledních 250 letech.

Úkol:

Je podle vás demografický přechod důležitou změnou v dějinách lidské civilizace? Své stanovisko stručně vysvětlete.

Přílohy:

Obr. 1: Zatímco dřívější odhady vývoje světové populace hovořily o tom, že početní stav lidstva bude procházet exponenciální křivkou (b), dnes se demografové kloní k vývoji charakterizovanému tzv. S-křivkou (c).

Linky:

Demografie a trvalá udržitelnost v Agendě 21 (česky)

Důchodová reforma a její problémy(česky)

Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050(česky)

Důsledky demografického přechodu v Asii(anglicky)

Věkové pyramidy pro celý svět(anglicky)

Navigace:

Zpět na úvodní stranu

Přechozí kapitola: Čtvrtá fáze demografického přechodu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Laskavý čtenář nechť vyzkouší například internetovou adresu www.un.org/popin, kde jsou projekce budoucího vývoje jednoduše naznačeny. Pro území České republiky najdeme totéž na stránkách Českého statistického úřadu.